Referencie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

SPP – distribúcia, a.s.

COOP Jednota Krupina

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

Lesy SR, š.p.,

Obecný úrad Sása,

Obecný úrad Babiná,

Obecný úrad Turová,

Obecný úrad Kováčová,

Obecný úrad Železná Breznica,

Obecný úrad Hontianske Moravce,

Obecný úrad Lišov,

Obecný úrad Veľké Pole,

Okresný úrad Revúca Pozemkový a lesný odbor,

Okresný úrad Zvolen Pozemkový a lesný odbor.,

Okresný úrad Ružomberok Pozemkový a lesný odbor,

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod,

PROMTO, a.s. Žilina,

MI&JA s.r.o.Zvolen,

Architektonický ateliér Ing. Arch. Pavelka Pavol Zvolen,

Reality Alpia Zvolen,

PD Niva, Dobrá Niva,

Elektroenergetické montáže, s.r.o-. Žilina