Kontakt

G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.

V.P. Tótha 17
960 01 Zvolen

Tel.: +421 918 467 971
Tel.: 045/5320 550

e-mail:
firma@gpszvolen.sk
gpszvolen@gpszvolen.sk

Obchodný register: Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 10582/S
IČO: 36 639 231
DIČ: 2022026765
IČ DPH: SK2022026765
Banka: SLSP Zvolen
Číslo účtu: 402640908/0900 
IBAN: SK53 0900 0000 0004 0264 0908

Ing. Miroslav Smolka

konateľ spoločnosti
+421 905 658 081

vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia, autorizovaný geodet

Ing. Beáta Smolková

1. zástupca
+421 905 722 560

vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia, autorizovaná geodetka

Ing. Peter Blihár

2. zástupca
+421 905 831 567

 úplné stredné odborné vzdelanie v odbore geodézia, vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a mapovanie v lesníctve

Svetozár Kubiš

+421 918 467 971

samostatný geodet, úplné stredné odborné vzdelanie v odbore geodézia

Ing. Pavol Pavlík

+421 918 467 971

samostatný geodet a kartograf, špecialista inžinierska geodézia vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia, zameranie inžinierska geodézia

Ing. Matúš Murín

+421 918 467 971

samostatný geodet, úplné stredné odborné vzdelanie v odbore geodézia, vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a mapovanie v lesníctve