Geodetické práce a služby

Sme zameraní na vaše problémy
s pozemkami a stavbami

Kvalitne, rýchlo a za primerané ceny

Poskytujeme široké spektrum geodetických služieb a súvisiacich činností vo všetkých regiónoch Slovenska.
Máte spory so susedmi ohľadom hranice pozemku?
Zistili ste, že máte nevysporiadané vlastnícke vzťahy dvora, záhrady, domu, či inej stavby?
Chcete kúpiť pozemok a neviete zistiť všetkých vlastníkov?
Zdedili ste pozemky a neviete, kde v skutočnosti sú?
Nemáte stále kolaudáciu vašej stavby?
Platíte daň z pozemku podľa jeho skutočnej veľkosti?
Máte "čiernu" stavbu a neviete ako ju riešiť?
Potrebujete zamerať stavbu, alebo pozemok?
Potrebujete vykopať základy stavby a potrebujete ich odborne vytýčiť?
Žiada od vás projektant novostavby zameranie pozemku geodetom pre projektové účely?

Naše služby

Geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov

Zameranie stavieb a oddelenie pozemkov

Geodetické podklady pre projektantov

Polohopisné a výškopisné plány, dokumentácie skutočného stavu objektov

Geodetické práce pre stavebníkov

Vytýčenie a označenie hraníc pozemkov

Realitná činnosť

Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam

Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy

Špeciálne práce a iné služby

Referencie