Projekt jednoduchých pozemkových úprav Zvolen, lokalita Rákoš

Mapa hodnoty pozemkov