Projekt Jednoduchých pozemkových úprav Kremnička, lokalita Brlany