home

o nás

služby

referencie

kontakt   

- notebook NOTESTAR NP 8510T CPU P100
- sieťový server AMD K6 – 2 300MHz
- Tlačiareň HP LaserJet 1100

- 5 počítačov - grafických staníc
s procesormi Intel Pentium, optimalizované pre veľký grafický výkon, vybavené LCD monitormi
Hansol 17"

- Ploter - tryskový, ENCAD CADJET 2,                formát A0

- Ploter - tryskový, HP Designjet 500,                formát A1

Grafické editory:

- Kokeš/WIN – sieťová verzia 6.xx
- nadstavby
- Kokeš/WIN – výkres
- Kokeš/WIN – raster
- RASKONV verzia 2
- MAPL/WIN
- GPL

- MicroStation – verzia V8
- MicroStation Power Draft - verzia .5.6
- GEOMAP – geodetická nadstavba nad   AutoCAD v.2000

   
Softvér na konverziu grafických formátov: - DXFIN/WIN
- DXFOUT+/WIN
- DGN5OUT/WIN
- DGNIN/WIN
   
Výpočtový softvér: - GEUS STANDART – verzia 7.1 (sieťová   verzia)
- GROMA – verzia 7.0 (sieťová verzia)

Databázový softvér
(ROEP,RPS, pozemkové úpravy):
- Registrovanie vlastníckych práv –   verzia 8.1
- Vytváranie vlastníckych vzťahov
- Vykonávanie právnych úkonov
- Kontrola údajov ROEP
- PPU (sieťová verzia)home    |     o nás    |     služby    |     referencie    |     kontakt 

©2005 G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.- Všetky práva vyhradené!
webdesign VISIBLE BRAND, s.r.o.