home

o nás

služby

referencie

kontakt

Mestský úrad Zvolen

- geometrické plány, DSV - verejné osvetlenie

Shell s.r.o. Bratislava

- geometrické plány na čerpacie stanice, geodetické činnosti počas výstavby ČS

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR
- Obvodný pozemkový úrad Zvolen

- pozemkové úpravy Stožok, Sudince, Hájniky

- Obvodný pozemkový úrad Ružomberok

- register obnovenej evidencie pozemkov Komjatná, Liptovské Sliače

- Obvodný pozemkový úrad Dolný Kubín

- register obnovenej evidencie pozemkov Krivá

- Obvodný pozemkový úrad Liptovský Mikuláš

- register obnovenej evidencie pozemkov Demänovská dolina, Demänová, Bodice, Ráztoky, Liptovská Sielnica

In Antis s.r.o. Nitra

- stavba Metro Properties Zvolen-polohopisný a výškopisný plán

CCU Slovakia s.r.o. Ivanka pri Dunaji

- stavba Metro Properties Zvolen - vytyčovacia sieť stavby, geometrický plán na kolaudáciu

Esting s.r.o. Zvolen

- stavba BILLA Zvolen, rekonštrukcia námestia SNP, polohopisné a výškopisné plány pre projekty

Stredoslovenské energetické závody a.s. Žilina

- geometrické plány

Obecný úrad Sása

- geometrické plány

Obecný úrad Ostrá lúka

- geometrické plány, DSV kanalizácia

Stavebné bytové družstvo Zvolen

- geometrické plány

Weishaupt s.r.o. Zvolen

- geometrické plány

Steelmont a.s. Holíč

- stavba Continental Teves Zvolen-polohopisný a výškopisný plán pre projekt

Betamont s.r.o. Zvolen

- geometrické plány

Inžinierske stavby a.s. Košice

- stavba Kronospan-Bučina Zvolen- vytyčovanie konštrukcií

Krajský súd Bratislava

- pasportizácia objektu Justičného paláca Bratislava

OKB plus a.s., Banská Bystrica

- vytyčovania objektov a DSV stavieb Weishaupt, Premac

Stavomontáže a.s. Banská Bystrica

- geometrické plány

Zvolenská teplárenská a.s. Zvolen

- geometrické plány, merania posunov a deformácií odkaliska popolovín

home    |     o nás    |     služby    |     referencie    |     kontakt 

©2005 G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.- Všetky práva vyhradené!
webdesign VISIBLE BRAND, s.r.o.